Aktualności

Nowa Fundacja Stypendialna Im. dr Jana Towarnickiego zarejestrowana w grudniu 2000 roku w sądzie rejonowym w Warszawie odwołuje się w jej statucie do tradycji rodzinnej fundacji zlikwidowanej w 1952 roku. Stąd postanowienie zachowania w nazwie imienia założyciela pierwszej fundacji.

Jako organizacja pożytku publicznego od 2005 roku nasza fundacja utrzymuje się z darowizn oraz odpisów 1% z podatku, co pozwala na przyznawanie rok rocznie dwóch do trzech stypendiów w jednej ze szkół średnich w Rzeszowie.