Kontakt

Nowa Fundacja Stypendialna im. Dr. Jana Towarnickiego w Rzeszowie

Adres rejestrowy: ul. 3 Maja 7/m 3, 35-030 Rzeszów

Prezes Fundacji: Stanisław Towarnicki
Adres email: f.towarniccy@gmail.com

Z dniem 12.08.2005 roku fundacja, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego – pod numerem: KRS: 0000079772

Nr konta: 33 1500 1100 1216 5002 1950 0000
Bank Sanander w Rzeszowie