O nas

Kilka słów o organizacji:

Nowa Fundacja Stypendialna imienia dr. Jana Towarnickiego została zarejestrowana w 2000 roku i nawiązuje do tradycji fundacji założonej przez Dr. Jana Warnę Towarnickiego w 1865 roku.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy finansowej uczącej się i studiującej młodzieży w formie określonej w Art.4 pkt. 1-2. Statutu.

Pomoc – aktualnie udzielana jest młodzieży z terenu Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podkarpackiego, w szczególności zaś dzieciom ubogich mieszkańców
miasta Rzeszowa i zdolnej młodzieży wiejskiej z okolic Rzeszowa – obejmuje stypendia.

Jako organizacja pożytku publicznego od 2005 roku fundacja utrzymuje się z darowizn i odpisów 1% podatku, co pozwala na przyznawanie rokrocznie dwóch stypendiów dla wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Ocena działalności Fundacji została zauważona i nagrodzona przez Fundację POLCUL im. Jerzego Bonieckiego z Australii.
Uzasadnienie wyróżnienia podano w treści Dyplomu, którego wręczenia dokonał Prezes Zarządu POLCUL Wojciech Zagala w dniu 13.10. 2018 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dyplom dla Stanisława Towarnickiego